Máy khắc đá vi tính

Còn hàng

140.000.000₫

Máy khắc đá vi tính 3Wind 1212-1-Stones là dòng máy điêu khắc đá vi tính chuyên dụng để khắc phù điêu, tranh đá,.... Là loại máy khắc đá có khổ làm việc 1m2 x 1m2. ...

Máy khắc đá vi tính 3Wind 1212-1-Stones là dòng máy điêu khắc đá vi tính chuyên dụng để khắc phù điêu, tranh đá,.... Là loại máy khắc đá có khổ làm việc 1m2 x 1m2.

Máy khắc đá vi tính

 

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật máy khắc đá vi tính

 

Sản phẩm ứng dụng:

Sản phầm ứng dụng máy CNC khắc đá vi tính

 

Video

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan